وبلاگ

تولد 17 مهر 1315

1_از کودکی نوازندگی ماندولین ویلن و سپس ترومپت را آغاز کرد

2_شرکت در گروه کر کلیسا

در کلاس های شبا نه روزی عالی موسیقی تهران زیر نظر استاتیدی چون یوسف زاده، حسین ناصحی، هوشنگ استوار. اولین باغچبان و فاخره صبا1336

3_ شرکت در گرو کر تهران به رهبری اولین باغچه بان 1352

4_ رهبری  کر خیریه و ساز مان بهزیستی به عنوان دستیار 1352

5_تشکیل گروه کر دبیرستان توماسین 152

6_ رهبری کر انجمنان تهران به اسم نارک 7_ ساخت و تنظیم 20 آواز های ارمنی برای تک خوانی، دوئت،  تریو، چهار صدایی به همراهب پیانو 8:تدریس در آموزشگاه موسیقی ثمین از سال 1381 تا کنون

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.