علی بهاری

مدر س گیتار الکتریک

امیر بیات

نوازنده پیانو

اریا زند

خواننده اپرا

ارسلان علیزاده

مدرس ویلن سل

بهزاد رواقی

مدرس سه تار

فرهاد فراز نیا

مدرس گیتار کلاسیک

اریا یکتاخواه

مدرس ویلن سل

مهدی مرتضایی

مدرس سنتور

محمدرضا موسوی

مدرس آواز کلاسیک

پدرام مرندیز

مدرس گیتار

رشید وطن دوست

استاد آواز

رضا جمالی

مدرس ویلن

صدرالدین طاهری

مدرس گیتار الکترونیک

مدیر

مدیر آموزشگاه

سینا خانی زاده

استاد هارمونی

سولماز خصالی

استاد آواز

تیکران سوکیاس

مدرس پیانو

وحید علی پور

مدرس سلفژ و پیانو